Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
ỦY NHIỆM LẠ LÙNG, RAO GIẢNG và RỬA TỘI MUÔN DÂN
15-04-2010 10:42 am

Sau ngày gặp gỡ các Tông đồ ở biển hồ Tibêrát, ngày khải hoàn về thiên quốc đã gần rồi. Muốn nêu cao sứ mạng Ngài đã trao cho các Tông đồ thực là quan hệ vĩ đại, một lần kia Ngài đã chọn một đỉnh đồi để hiện ra với các ông.

Hôm ấy mười một ông cùng hớn hở họp nhau trên một đỉnh đồi. Mười một khối óc cùng chung một tinh thần đoàn thể, mười một trái tim cùng đập một nhịp yêu thương. Các ông sung sướng kể cho nhau nghe những chuyện mình biết về Thầy. Vài ông vừa hỏi hôm nay Thầy có đến không ? thì đột nhiên Ngài đã đến. Các ông liền sụp lạy. Các ông sợ, vì hôm nay thái độ Thầy uy nghi quá. Ngài dõng dạc phán :

  --Mọi quyền phép trên Trời và dưới Ðất đã ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi khắp thế giới truyền đạo cho muôn dân. Ai tin và chịu rửa, sẽ được cứu. Ai không tin sẽ bị phạt. Các con hạy giảng dạy muôn dân. Hãy rửa họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy bảo họ giữ hết mọi điều Thầy đã dạy.

Rồi Ngài cam đoan sẽ phù hộ và bảo đảm sứ mạng của các ông :

--Và Thầy đây, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy hứa sẽ có những phép lạ đi theo những người tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, nói được tiếng lạ mà không phải học. Họ có thể bắt rắn trong tay hay uống chất độc mà không bị hại. Hơn thế nữa, họ có thể đặt tay trên bệnh nhân và bệnh nhân được khỏi.

  Nói xong lời căn dặn các Tông đồ rồi Ngài biến mất....

(Còn Tiếp) Về Trời Ngự Bên Hữu Đức Chúa Cha

Tác Giả Lm. Giuse Lâm Quang Trọng
Untitled Document