Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
Phân Ưu:
17-02-2017 2:46 pm
• Bà Rosa Tôn Nữ Thị Khuyên, Hội viên TMTT GĐ Miller (HV1/Đ1/2017), qua đời ngày 13/2/2017, hưởng thọ 90 tuổi;

  • Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám Mục Địa Phận Nha Trang và Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN, qua đời ngày 14/2/2017, hưởng thọ 86 tuổi;
• Bà Cố Anna Nguyễn Thị Xuyến, thân mẫu Cha Giuse Mai Văn Thịnh -Dòng Chúa Cứu Thế-  qua đời ngày 15/2/2017, hưởng thọ 85 tuổi.
Cộng đồng thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Mẹ Việt Nam, Cha Thịnh và các Gia Đình Tang Quyến.

Cảm Tạ: Cộng đồng chân thành cảm tạ:
* Gia Đình Ông Bà Vũ Như Ý, Giáo Đoàn Cabramatta, đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500;
* Alex Huynh đặt Bia Đá Tạ Ơn Đức Mẹ $500.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
Untitled Document