Tin Giáo Hội
ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG ĐÃ VỀ BÊN CHÚA SÁNG NAY, 01.03.2017
01-03-2017 7:46 pm
TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC GP PHAN THIẾT ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
- 02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.
- 26-10-1985 : Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình.

- 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.
- 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.
- 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.
- 1993-1998 : Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.
- 1998-2001 : Giáo sư ÐCV Thánh Giuse, Sàigòn.
- 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo PhậnSài Gòn, hiệu tòa Tortiboli.
- 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sàigòn. Chủ phong: ĐTGM. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. Bùi Tuần và ĐGM. Ngô Quang Kiệt.
- 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết.
- 3-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được cử hành vào lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.
- 08:00, ngày 01.03.2017, thư Tư lễ Tro, Ngài được Thiên Chúa gọi về Quê Trời.

Được biết, ngày 30.1.1975, Đức Thánh Cha Phaolô VI ký Tông Sắc thành lập Giáo Phận Phan Thiết bao gồm toàn bộ lãnh thổ mà ngày nay là tỉnh Bình Thuận (trước 1975, Bình Thuận được chia thành : Bình Thuận và Bình Tuy) với diện tích 7936Km2.
Trước Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giáo phận Phan Thiết đã được cai quản bởi các Đức cha Phaolô Ngyễn Văn Hòa (chưa kịp nhận giáo phận đã chuyển nhiệm sở), Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghị, và Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan.
Xin anh chị em cầu nguyện cho Đức cha Giuse.

Giao Phận Phan Thiết.
Untitled Document