Suy niệm - Sống lời Chúa
Mùa Xuân thiêng liêng mới…
10-03-2017 11:45 pm

Có người ví von dí dỏm thế này:

Nếu ta là những con dao,

thì mùa Chay là thời điểm giũa bén lại lưỡi dao;

Nếu ta là những chiếc xe,

thì mùa Chay là thời điểm thay dầu mỡ và điều chỉnh bộ máy;

Nếu ta là những hồ bơi,

thì mùa Chay là thời điểm lọc gạn đi những bụi rác trong nước hồ;

Nếu ta là những vườn cây,

thì mùa Chay là thời điểm bón phân và nhổ cỏ;

Nếu ta là những thảm nền nhà,

thì mùa Chay là thời điểm giặt rửa thảm;

Nếu ta là những đại lộ,

thì mùa Chay là thời điểm vá lấp những nứt nẻ và ổ gà;

Nếu ta là những máy truyền hình,

thì mùa Chay là thời điểm chỉnh lại độ nét màn hình;

Nếu ta là những vật dụng bạc / đồng,

thì mùa Chay là thời điểm lau chùi và đánh bóng;

Nếu ta là những cục pin,

thì mùa Chay là thời điểm nạp điện lại;

Nếu ta là những hạt giống,

thì mùa Chay là thời điểm nảy mầm, vươn dậy.

Nhưng chúng ta lại không phải là những vật dụng ấy.

Chúng ta là những con người thường khi lỗi lầm; nên cần đển tội;

Chúng ta là những con người thường khi sao nhãng đời sống thiêng liêng, nên cần canh tân thăng tiến;

Chúng ta là những con người thường khi ích kỷ, nên cần bắt đầu cho đi;

Chúng ta là những con người thường khi quên lạc mục tiêu cuộc đời cùng những hoài bão thiện hảo, nên cần khôi phục chí hướng;

Chúng ta cũng là những con người thường khi trì trệ, thối thoái trách vụ, nên cần sắp đặt thời gian nghiêm chỉnh để tập trung vào bổn phận.

Mùa Chay thường cũng là khởi đầu mùa xuân của thiên nhiên và đất trời bên Âu Châu nên Mùa này cũng có thể goi một cách ý vị là “Mùa Xuân thiêng liêng” (Trong tiếng Anh, chữ “Mùa Chay”, “Lent” là một từ ngữ cổ điển, chỉ vể “mùa Xuân” là vậy!) Theo đấy, lời kêu mời của Thánh Phaolo luôn vang vọng trong Lễ Tro hàng năm: “Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.” (x. 2 Cor 5:20 - 6:2). Phải, đây là những thời kỳ hồng phúc cho đời sống tâm linh của chúng ta được đổi mới và vươn lớn. Suốt Mùa Chay thánh và đặc biệt những bài đọc Chủ Nhật hôm nay nhắc nhớ về tình trạng con người bị giam giữ trong những cám dỗ, tội lỗi và sự chết. Nhưng đồng thời và trên hết, Kinh Thánh làm nổi bật cái công trình Thiên Chúa đã thực hiện ngang qua Sự Chết và Phục Sinh của Đức Kitô, Con Ngài, nhằm tháo gỡ con người khỏi tình trạng thê lương ấy. Chúng ta được mời gọi dự phần và nếm hưởng hoa trái của công trình ấy – Mầu Nhiệm Vượt Qua – bằng những nỗ lực tùng ngày lánh xa sự tội, sự dữ, uốn nắn đời mình dưới ánh sáng Lời Chúa, biến đổi từ thân phận con cháu ngỗ nghịch của Adam nên con cái thiện hảo của Cha Trên Trời, môn đệ tín trung của Đức Kitô. (x. St 2:7-9. 3:1-7; Roma 5:12-19; Mt 4:1-11)

“Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi con thần khí thánh của Ngài..” (Tv 50: 12-13)

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm
Untitled Document