Chúc mừng - Cảm tạ - Phân Ưu
PHÂN ƯU 5/3/2017
11-03-2017 12:14 am

* Cụ bà Maria Nguyễn Thị Oanh, Giáo Đoàn Georges Hall, hội viên TMTT, qua đời ngày 28/02/2017 tại Auburn, hưởng thọ 87 tuổi.

Cộng Đồng Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Untitled Document