Tin Cộng Đồng
Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney.
14-03-2017 9:05 pm
Sáng thứ Hai 13/03/2017  rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự ngày hành hương 13 đầu Mùa Chay kính viếng Đức Mẹ.

Mọi người đều tập trung trước tượng đài Đức Mẹ dâng giờ đền tạ do Cha FX Nguyện Văn Tuyết điều hợp và sau đó trở về hội trường Trung Tâm tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Văn Lộc là Quan Thầy của Hội Bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney.

Sau chấm dứt phần tuyên đọc tiểu sử sơ lược về Thánh Tử Đạo Lê Văn Lộc,  kiệu cung nghinh tượng Thánh Tử Đạo Lê Văn Lộc rước vào hội trường và an vị trên bàn thờ. Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm Tuyên úy Đặc Trách  Hội bảo Trợ Ơn Gọi TGP Sydney ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng của Hội và chào mừng tất cả mọi người, đồng thời Cha cũng giới thiệu quý Cha Cựu Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Nguyễn Hoàng Trung, Cha Nguyễn Thái Hòa và Cha Nguyễn Tầm Thường cùng hiệp dâng Thánh lễ

Trong bài giảng Cha Bùi Sơn Lâm nói chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho các tiền nhân của chúng ta trở nên cái gương mẫu sống động của những điều Chúa nói trong các bài đọc hôm nay....và hơn nữa Chúa cũng thường dùng những  biến cố khác lạ oái oăm để tiến hành chương trình của Ngài....

Kế tiếp là nghi thức Xức Dầu Thánh cho quý vị cao niên già yếu bệnh tật để nguyện xin Thiên Chúa chữa lành phần hồn cũng như phần xác.

Trước khi kết thúc Thánh lễ ông Phạm Minh Khang Trưởng Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Bringelly ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi.
Sau đó ông Lê Tinh Quang thay mặt Ban Chấp Hành Hội lên ngỏ lời cám ơn quý Cha và mọi người đồng thời cũng báo cáo về sinh hoạt của hội trong năm qua. Hôi được thành lập năm 2006, đến hôm nay là năm thứ 12 . Hội Bảo Trợ 81 Tu Sinh Nam Nữ thuộc 8 Dòng Tu gồm 40 Nữ và 41 Nam. Đã gởi về $9720.00 Úc kim. Hội cũng đã gia tăng số Dòng Tu và số Tu Sinh được bảo trợ hàng năm và đã gởi về $146.600.oo Úc kim.

Thánh lễ kết thúc và mọi người cùng ở lại tham dự buổi tiệc nhẹ mừng Bổn Mạng trong nhà ăn Trung Tâm.

Diệp Hải Dung
Untitled Document