Suy niệm - Sống lời Chúa
Người là ai vậy?
07-04-2017 2:32 pm
Bài Tin Mừng Lễ Lá hôm nay có một câu hết sức quan trọng đó là khi Đức Giêsu vào Giêrusalem thì người ta hỏi nhau "Người là ai vậy? (Mt 21,10). Quả thật, cuộc đời Đức Giêsu được các thánh ký thuật lại, không nơi nào Người nói cách trực tiếp và đầy đủ về căn tính của mình.

Tuy nhiên, những mặc khải của Đức Giêsu trong toàn bộ Tin Mừng bổ sung cho nhau và cho chúng ta biết và tin nhận cách vững vàng về căn tính của Người. Cách cụ thể: Đức Giêsu không chỉ là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, mà chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa hằng sống hiện diện ở trần gian. Sự hiện diện của Người giữa lòng nhân thế là sự hiện diện vô cùng mới mẻ và có tính chung cuộc liên quan đến toàn thể thế giới thụ tạo.

Trong thế giới hôm nay, chúng ta nghe nhiều về các cuộc khủng hoảng: Khủng hoảng văn hóa, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt ở một số nước Hồi Giáo. Chúng ta có thể nói rằng nguyên nhân của tất cả các loại khủng hoảng trên thế giới xuất phát từ sự khủng hoảng về căn tính: Không biết mình là ai; không biết người khác là ai; và đặc biệt không biết Đức Giê-su là ai. Hơn nữa, biết Đức Giê-su chưa đủ, mà còn phải sống theo giáo huấn của Người nữa.

Khi người ta không biết những điều đáng ra phải biết và không sống theo những gì đáng ra phải sống, thì người ta sẽ làm bất cứ những gì người ta muốn, kể cả những điều xấu xa tệ hại nhất. Chúng ta cần không ngừng tái khám phá căn tính đích thực của mình. Căn tính chung của tất cả mọi người trong gia đình nhân loại từ tạo thiên lập địa đó là: Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng vì tội tổ tông và tội riêng của mỗi người, hình ảnh đó bị lu mờ. Càng phạm tội, chúng ta càng làm cho hình ảnh đó trở nên lù mờ hơn. Nhưng Thiên Chúa thì luôn tín trung và yêu thương.  Ngài không ngừng tái tạo hình ảnh và sự sống thần linh của Ngài trong mỗi chúng ta nhờ cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

Bầu trời của chúng ta –căn tính, địa vị và ơn gọi- không chỉ giới hạn trong không gian thời gian, mà  triển nở và nối dài đến môi trường hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Để được như vậy, mỗi người chúng ta, ít nhất, cần thực hành 4 điểm: (1) Luôn chuẩn bị tâm hồn để đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, (2) Cố gắng học hỏi để biết Đức Kitô nhiều hơn, (3) sống theo giáo huấn của Đức Kitô, (4) luôn ý thức mình là hình ảnh của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, là bạn của Đức Giê-su và là em của Người.

Linh mục Đặng Đình Nên
Untitled Document