Tin Cộng Đồng
Thứ Năm Thứ Sáu Tuần Thánh tại Sydney
15-04-2017 12:11 am
Hình ảnh sinh hoạt Thứ Năm Thứ Sáu Tuần Thánh tại các Giáo Đoàn trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney.

Diệp Hải Dung
Untitled Document