Thông báo
1. Phong Trào Cursillo:
12-05-2017 3:29 pm
Trân trọng kính mời quý Cha Linh hướng, quý Sơ, quý anh chị Cursillistas tham dự Đại Hội Ultreya tháng 5,

tại  nhà thờ St Luke,  số 1 Beaconsfield St , Revesby, từ 7g30 đến 10giờ tối thứ sáu 19/5 Với chủ đề: Maria trong đời sống gia đình. Đặc biệt Tháng Hoa, kỷ niệm 100 Mẹ Maria hiện ra tại Fatima và mừng ngày các Bà Mẹ

2. Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình:  Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, bổn mạng Phong Trào, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và 30 năm thành lập Phong Trào Tôn Nữ Vương vào lúc 9g30 sáng Thứ Bảy 27/5/2016 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly. TM/BCH - Nguyễn Ngọc Thảnh

3. Lịch Trong Tuần:
14.05 Chúa Nhật 5 Phục Sinh- Năm A;
15.05 Thứ Hai;
16.05 Thứ Ba;
17.05 Thứ Tư;
18.05 Thứ Năm: Th. John I, Giáo Hoàng, tử đạo;
19.05 Thứ Sáu;
20.05 Thứ Bảy: Th. Bernardine of Sciena, linh mục;
21.05 Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A.

Ban Tuyên Úy
Untitled Document