Tin Giáo Hội
Giáo Đoàn Cabramatta Sydney Mừng Kính Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima
15-05-2017 1:36 am
Hình ảnh sinh hoạt: Chiều Chúa Nhật 14/05/2017 Giáo đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta Sydney mừng kính Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima Bồ Đào Nha đồng thời Cha Chính xứ Dương Thanh Liêm làm phép tượng đài Đức Mẹ Nhân Ái đã được trùng tu và Qúy Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Dương Thanh Liêm và Cha Sơn cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Diep Hai Dung
Untitled Document