Suy niệm - Sống lời Chúa
Chúa Thánh Thần: Đấng Bảo Trợ - Thần Khí Sự Thật
19-05-2017 2:19 pm
Chúng ta biết rằng trong Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan, từ chương 13 đến chương 17, Đức Giê-su nói riêng với các môn đệ, chứ không nói với toàn thể dân chúng. Đây cũng là những chương mà Đức Giê-su mặc khải những điều quan trọng và thâm sâu nhất trước khi bước vào cuộc khổ nạn.

Lần Đầu tiên trong Kinh Thánh, thần khí Thiên Chúa được Đức Giê-su gọi là ‘Đấng’. Trong Cựu Ước, ‘ruah’ (thần khí) được xem như là hơi thở, quyền năng, sức mạng hay ân sủng của Thiên Chúa. Còn trong Tân Ước, Đức Giê-su mặc khải ‘ruah’ chính là Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được Đức Giê-su tỏ bày trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay rằng “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14,16-17). Ở Ga 14,6, Đức Giêsu nói rằng Người là Sự Thật; ở đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói rằng Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Sự Thật. Vai trò của của Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật được Đức Giê-su tiếp tục mặc khải là “sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Như vậy, Đức Giê-su không để các môn đệ mồ côi trước khi lìa xa các ngài xét về mặt lịch sử, không gian, thời gian. Đức Giê-su luôn hiện diện với họ trong hành trình loan báo Tin Mừng cho muôn dân, từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất. Từ thời các môn đệ Đức Giê-su cho tới hôm nay và mãi tới tận thế, Đức Giê-su tiếp tục hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội và nơi mỗi người chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Trong thần học, Giáo Hội được diễn tả là Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Giê-su Ki-tô còn Chúa Thánh Thần được diễn tả là ‘linh hồn’ của Giáo Hội. Chính vì thế, Giáo Hội không giống bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào trong môi trường trần thế. Giáo Hội luôn là Giáo Hội của Đức Giê-su Ki-tô, Giáo Hội luôn là Giáo Hội của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội hiện diện và hoạt động giữa trần gian để tiếp tục chương trình cứu độ được Đức Giê-su Ki-tô thực hiện!

Cùng nhau, chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta (1) ý thức hơn sự hiện diện và hoạt đồng của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta, (2) đọc được những chỉ của Chúa Thánh Thần, và (3) thực thi những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần cách trung tín nhất. Đồng thời, nhờ Chúa Thánh Thần, xin Chúa Cho mỗi người chúng ta luôn ở lại với Đức Giê-su, lắng nghe Đức Giê-su, tin tưởng vào Đức Giê-su, hiệp thông với Đức Giê-su, và loan báo Tin Mừng Bình An của Đức Giê-su cho hết thảy mọi người trong ơn gọi và đời sống Ki-tô hữu của mình.

Lm Đặng Đình Nên
Untitled Document