Thông báo
1. Ý Khấn:
19-05-2017 2:21 pm
 Xin CĐ hiệp lòng cầu nguyện theo những ý khấn trong Ngày Hành Hương Thánh Mẫu 13/5 vừa qua: Tạ Ơn & Như Ý: 146 ý; Sức Khỏe & Bình An: 119 ý; Đạo Đức & Hối Cải: 74 ý; Công Việc & Học Hành: 62 ý; Gia Đình & Thuận Hoà: 28 ý.

2. Bổn Mạng: Cộng Đồng xin chúc mừng Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình  nhân dịp mừng kính Mẹ Thăm Viếng, bổn mạng Phong Trào và kỷ niệm 30 năm thành lập. Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban muôn vàn ơn phúc xuống cho mọi thành viên trong Phong Trào và tất cả các Gia đình tôn nhận Mẹ làm Nữ Vương.
• Chương trình bắt đầu  lúc 9g30 sáng Thứ Bảy 27/5/2016 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly.

2. Lịch Trong Tuần:
21.05 Chúa Nhật 6 Phục Sinh- Năm A;
22.05 Thứ Hai: Lễ Th.Rita of Cascia, Tu Sỹ;
23.05 Thứ Ba;
24.05 Thứ Tư: lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu;
25.05 Thứ Năm;
26.05 Thứ Sáu: lễ Th. Philip Neri, linh mục;
27.05 Thứ Bảy: lễ Th. Augustine of Canterbury, Giám Mục;
28.05 Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời - Năm A.

Ban Tuyên Úy
Untitled Document