Tin Giáo Hội
ĐTC sẽ phong thánh cho một thanh niên 19 tuổi.

Có lần Numzio tâm sự: “Chúa Giêsu đã đau khổ xiết bao để chúng ta được cuộc sống vĩnh cửu. Nếu có đau khổ đôi chút thì chúng ta sẽ được nếm trước niềm vui Nước Thiên Đàng. Chúa Giêsu đã đau khổ quá nhiều cho tôi thì tại sao tôi lại không chịu đau khổ vì Chúa".

Tin Cộng Đồng
Tân Ban Mục Vụ Các Giáo Đoàn Miller, Georges Hall, Cabramatta Nhiệm Kỳ 2018-2021

Hình ảnh sinh hoạt: Chúa Nhật 15/07/2018 Thánh lễ ra mắt Tân Ban Thường Vụ và Tân Ban Mục Vụ các Giáo đoàn Miller, Giáo đoàn Georges Hall và Giáo đoàn Cabramatta nhiệm kỳ 2018-2021. Diệp Hải Dung

Thông báo
Thông Báo 22.07.2018 - 29.07.2018

Lớp Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân khóa 2/2018: Từ Chúa Nhật 29/7 đến 9/9/2018; từ 1giờ - 4giờ chiều mỗi Chúa Nhật. Tại Văn Phòng Mục Vụ, 92 The River Road, Revesby. Xin ghi danh VPMV - 9773 0933 hoặc Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến 9786 3899. Tuyên Úy Đặc Trách – G.B Lê Hồng Mạnh.

Suy Niệm
Chủ chăn đích thực (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)

Nhờ ánh sáng Lời Chúa hôm nay, tôi xem xét lại đời sống của mình, có khi nào tôi đã từng tha thiết tìm kiếm Chúa, đến nỗi quên ăn quên ngủ như dân Do-thái xưa, mà Chúa đã không đáp lại nhu cầu của tôi?

Hỏi Đáp
Việc Rước lễ của Người Phối Ngẫu Tin Lành trong Giáo Hội.

Thời gian qua con có nghe nói hội đồng giám mục Đức xin toà thánh cho phép các người tin lành có người phối ngẫu là công giáo được phép rước lễ. Cha có thể cho con biết rõ hơn về việc này?

Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Hạnh Các Thánh
Ngày 22.07 Kính Thánh Nữ Maria Madalêna.

Thánh Nữ Mađalêna đã được Thánh Tôma Aquinô gọi là “Tông đồ của các Tông đồ“ (Apostolorum Apostola), vì Thánh Nữ đã báo tin Chúa sống lại cho các Tông đồ, và các Tông đồ lại loan tin ấy cho toàn thế giới.

Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang 2018
Tràng Hoa Mân Côi Dâng Mẹ

Để chuẩn bị tâm hồn chào mừng Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang lần đầu tiên tại Sydney, Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu và Ban Điều Hành Đại Hội phát động chương trình Tràng Hoa Mân Côi Dâng Mẹ từ tháng 7 tới tháng 10 năm 2018. Với các thẻ Kinh Mân Côi: Năm Sự Vui, Thương, Mừng và Sáng, chúng ta tha thiết cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam và Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang được thành công tốt đẹp.

GIỜ LỄ
CABRAMATTA (Sacred Heart)
13 Park Rd, Cabramatta NSW 2166.
Thứ Bảy: 7:30pm; Chúa Nhật: 4:00pm

GEORGES HALL (St. Mary Queen of Heaven)
15 Georges Crescent, Georges Hall, NSW 2198
Thứ Bảy: 6:30pm; Chúa Nhật: 3:00pm

FAIRFIELD (St. Therese)
129 The Boulevarde - Fairfield Heights NSW 2165.
Thứ Bảy: 5:00pm

GRANVILLE (Holy Trinity)
10 Randle St, Granville NSW 2142.
Chúa Nhật: 5:00pm

LAKEMBA (St. Therese)
15 Garrong Rd, Lakemba NSW 2195.
Thứ Bảy: 4:30pm; Chúa Nhật: 5:00pm

MARRICKVILLE (St. Brigid's)
392 Marrickville Rd- Marrickville NSW 2204
Thứ Bảy: 6:30pm; Chúa Nhật: 4:30pm

MILLER (St. Therese’s)
125 Cartwright Ave. Sadleir-Miller NSW 2168
Chúa Nhật: 11:00am

MT. PRITCHARD (Our Lady Of Mt. Carmel)
230 Humphries Rd, Mt. Pritchard NSW 2170.
Chúa Nhật: 4:00pm

PLUMPTON (Good Shepherd)
136 Hyatt Rd, Plumpton NSW 2671.
Chúa Nhật: 12:00pm

REVESBY (St. Luke)
92 The River Rd, Revesby 2212.
Chúa Nhật: 11:00am

TRUNG TÂM MỤC VỤ
VĂN PHÒNG MỤC VỤ
92 The River Rd - Revesby NSW 2212
Tel: (02) 9773 0933
Fax: (02) 9773 3998
ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP
Điện thoại giúp kẻ liệt hoặc khẩn cấp cần gặp Ban Tuyên Úy:
0414 977 308