Hình ảnh Chúa và Đức Mẹ | Đức Mẹ Maria
Mẹ Là Nữ Vương Thiên Đàng
Mẹ là tất cả. Hãy đến với Mẹ để được an ủi.
Kìa Bà nào đang tiến lên như Rạng Đông, đẹp như mặt Trăng, rực rỡ như mặt Trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai ? (Trích Kinh Catina)
Danh Thánh Maria là niềm vui trong cõi lòng, là mật ngọt trong miệng, là âm điệu vui tai của những tôi tớ Mẹ.. (Thánh Antôn)
Danh Thánh Maria là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng (Thánh Êphrem)
Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ
Xin Mẹ dạy cho chúng con luôn siêng năng cầu nguyện và yêu mến tha nhân.
Vinh Quang Đức Mẹ Maria là Vinh Quang Chúa Giêsu (Thánh Anphong Ligouri)
Hãy noi gương Gia Đình Thánh Gia Nazareth
Thánh Bênađô đã tuyên bố : Tất cả các Ơn Phúc, Nhân Đức và Hồng Ân Chúa Thánh Linh ban xuống, đều do Đức Mẹ phân phát. Người muốn ban cho ai nhiều hay ít và lúc nào tùy ý Mẹ..
" Cho rằng các chi thể trở thành miệng lưỡi cả, cũng chưa đủ để ca tụng Mẹ Maria cho xứng được.." (Thánh Augustinô viết)
Mẹ là nơi nương náu của những người lòng đã hư mất, là hy vọng của những người không còn hy vọng..(Thánh Denis)
Nữ Vương Ban Sự Bình An
Sau tên rất thánh và rấr đáng kính của Chúa Giêsu, không có tên nào vinh hiển và quyền năng hơn tên Mẹ Maria. Khi nói đến tên này, các Thiên Thần vui mừng, các quỷ dữ khiếp sợ, các tội nhân được ơn
Maria có nghĩa là Ánh Sáng, bởi vì Mẹ sinh ra Chúa Giêsu KiTô là Ánh Sáng thế gian. (Thánh Isiđôrô Sévilla)
Trang: 1 [2] [3] [4]
×