Hình ảnh sinh hoạt | Hình Ảnh Chiêm Niệm
"Đường Tình Đó" Con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán.. Trích nhạc phẩm Con Đường Tình Đó của Lm. Nhạc Sĩ Paul Văn Chi)
×