Ban Mục Vụ - Ban Chuyên Môn

 

Ban Mục Vụ - Ban Chuyên Môn
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney - Nhiệm kỳ 2015-2018
Văn Phòng Mục Vụ 92 The River Rd - Revesby NSW 2212
Tel: (02) 9773 0933
Email: info@vietcatholicsydney.net
Trung Tâm Mục Vụ (Bringelly) 20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8855
Trung Tâm Hành Hương (Bringelly) 20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8855
 Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse (Bringelly)  30 Tyson Rd - Bringelly NSW 2171
Tel: (02) 4774 8028
CÁC BAN MỤC VỤ GIÁO ĐOÀN
Trưởng Ban
GĐ George Hall Ô. Bùi Văn Vân
GĐ Cabramatta Ô. Đào Huy Thái
GĐ Fairfield Ô. Trần Thái Toản
GĐ Lakemba Ô. Nguyễn Ngọc Sinh
GĐ Marrrickville Ô. Vũ Tiến Hưng
GĐ Miller Ô. Đường Phước Lộc
GĐ Mt Pritchard Ô. Nguyễn Thiên Thiện
GĐ Revesby Ô. Phạm Ngọc Huy
Trung Tâm Bringelly Ô. Phạm Văn Khang
CÁC BAN CHUYÊN MÔN
Trưởng Ban
Ban Tài Chánh Ô. Trần Xuân Liên
Ban Truyền Giáo Ô. Hoàng Văn Long
Ban Phụng Vụ Ô. Đặng Thanh Sơn
Ban Xã Hội Ô. Nguyễn Văn Thanh
Ban Truyền Thông Ô. Vũ Nhuận
CÁC HỘI ĐOÀN & PHONG TRÀO
Trưởng Ban
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Ô. Nguyễn Quốc Hào
Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Anh Nguyễn An Khang
Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Ô. Hoàng Văn Hùng
Phong Trào Cursillo Sydney Ô. Trần Văn Hòa
Curia Legio Mariae Ô. Hà Pi Liến
Hội Thương Tế - Thánh Minh  Ô. Vũ Đức Thắng
Phong Trào Tôn Nữ Vương Ô. Nguyễn Ngọc Thảnh
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót  B. Nguyễn Thị Kim Nhẫn 
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Chị Hà Trí Tri
Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Sydney Chị Trương Thị Xinh
Chương Trình Thăng Tiến Gia Đình Ô. Vũ Tiến Xuân
Thừa Tác Viên Thánh Thể Ô. Huỳnh Công Lợi
Nhóm Thiếu Nhi Cung Thánh Ô. Đặng Thanh Sơn