Ban Mục Vụ - Ban Ngành - Phong Trào - Đoàn Thể

 

 
Hội Đồng Mục Vụ
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - TGP Sydney
 
Nhiệm kỳ 2022-2025
BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch Ông Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
Phó Chủ Tịch Nội Vụ Bà Têrêsa Hà Thị Trí Tri 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ông Giuse Nguyễn Trường Giang
Phó Chủ Tịch Kế Hoạch Ông Giuse Mai Phước Thành 
Tổng Thư Ký Cô Maria Nguyễn Kim Ngân 
Tổng Thủ Quỹ Ông Antôn Phạm Thành Trung
CÁC BAN MỤC VỤ GIÁO ĐOÀN
TRƯỞNG BAN
Trung Tâm Hành Hương Bringelly Ông Phêrô Trần Văn Minh 
GĐ Đức Mẹ La Vang - Cabramatta Ông Phaolô Hà Pi Liến 
GĐ Thánh Giuse Lê Đăng Thị - Fairfield Ông Phanxicô Xavie Trần Thái Toản
GĐ Thánh Simon Phan Đắc Hòa - Georges Hall Ông Đaminh Trần Thức
GĐ Kitô Vua - Lakemba Ông Giuse Nguyễn Ngọc Sinh
GĐ Thánh Đaminh Vũ Đình Tước - Marrrickville Ông Vincente Vũ Tiến Hưng 
GĐ Đức Mẹ Fatima - Miller Ông Phêrô Đường Phước Lộc 
GĐ Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ - Mt Pritchard Ông Đaminh Nguyễn Ngọc Thảnh
GĐ Thánh Anrê Phú Yên - Revesby Ông Giuse Trần Văn Hòa 
CÁC BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN
TRƯỞNG BAN
Ban Biên Tập Báo Chí Ông Anphong Vũ Nhuận
Ban Điều Hành Khuôn Viên Tưởng Niệm Ông Phêrô Trịnh Đình Lộc
Ban Khánh Tiết Ông Thomas Đỗ Văn Niệm
Ban Kỹ Thuật Ông Phêrô Nguyễn Đức Hiền
Ban Phát Thanh Radio Tin Vui An Bình Ông Halario Vũ Hữu Tín 
Ban Phụng Vụ Ông Sebastiano Trần Văn Hạnh
Ban Tài Chánh Ông Giuse Phạm Văn Đức 
Ban Truyền Giáo Ông Phêrô Nguyễn Văn Tiến
Ban Xã Hội - St Vincent De Paul Ông Andrew Trần Anh Vũ
CÁC PHONG TRÀO - ĐOÀN THỂ
TRƯỞNG BAN
Ban Thiếu Nhi Cung Thánh Ông Giuse Phùng Quốc Tường 
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Ông Giuse Phùng Quốc Tường 
CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Ông Bà Vũ Tiến Xuân & Yến 
Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Ông Vincente Nguyễn Chí Vượng
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bà Lucia Nguyễn Thị Hồng 
Hội Giáo Dân Đaminh Ông Giuse Nguyễn Văn Thắng 
Hội Thánh Minh Tương Tế Ông Giuse Vũ Đức Thắng
Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh Anh Phillipphê Vũ Ngọc Minh Khang
Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo Anh Hoàng Stephan 
Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể NVHB Anh Valentino Trần Hữu Trung 
Curia Legio Mariae NVMC Ông Giuse Lý Ngọc Thuyên
Phong Trào Cursillo Sydney Ông Giuse Phạm Ngọc Huynh
Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Ông Đôminico Trần Quang Bình 
Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình Ông Micae Vũ Văn Cường