Ban Tuyên Úy

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney
Ban Tuyên Úy

 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm
Tuyên Úy Trưởng
(Senior Chaplain)

Tiểu sử
Sinh ngày 10.10.1958 tại An Giang Việt Nam.
Thụ Phong Linh Mục ngày 10.10.1992 tại Sydney.
Cha Phó St Jerome's Punchbowl 1992-1996.
Cha Phó Mary Immaculate's Bossley Park 1996-2000.
Chánh Xứ St Columba's Leichhardt North 2000-2004.
Chánh Xứ Our Lady of Fatima's Kingsgrove 2004-2011.
Quản Hạt Vùng St George 2006.
Chánh Xứ All Saints' Liverpool 2011-2016.
Quản Hạt Vùng Tây Sydney 2015.
Chánh Xứ St Luke's Revesby 2016.
Tuyên Úy Trưởng-Senior Chaplain CĐCGVN 15.2.2016.

Tuyên uý Đặc trách: Giáo đoàn Cabramatta, Giáo đoàn Lakemba, Hội Thánh Minh Tương Tế, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Thừa Tác Viên Thánh Thể, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân.

Liên Lạc:
92 The River Rd, Revesby NSW 2212; Tel: (02) 9733 0933Lm. Paul Chu Văn Chi

Tiểu sử
- Sinh ngày 14-5-1949 tại Hà Nam Ninh, Việt Nam.
- Thụ Phong Linh Mục ngày 15/6/1975 tại Sàigòn.
- Tác giả của nhiều tác phẩm thánh nhạc nổi tiếng.
- Vượt biên đến Úc năm 1989
- Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney từ 1989 cho đến nay.
- Tìm hiểu thêm xin vào : www.paulvanchi.net 
Tuyên Úy Đặc Trách: 
• Giáo đoàn Revesby • Giáo đoàn Georges Hall • Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh • Phong Trào Cursillo • Hội Vincent De Paul • Legio Mariae Sydney 

Liên lạc: 92 The River Rd, Revesby NSW 2212. 
Phone: (02) 9773-0933


Lm. Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Tuyết, S.Th.D.
Tiểu sử
• Sinh tại Việt Nam. Vượt biên năm 1981 và đến trại tỵ nạn Palawan, Phillipines. Định cư tại Úc, 1983.
•Truyền giáo tại Philipines, làm việc tại đài Phát thanh Chân Lý Á Châu (Radio Verita Asia)  2000 – 2006.
• Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney từ 2007 - 
Tuyên Úy Đặc Trách: • Giáo đoàn Fairfield • Giáo đoàn Mt Pritchard • Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể • PT/ Lòng Chúa Thương Xót • Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình • 

Liên Lạc: 
92 The River Rd, Revesby NSW 2212; Tel: (02) 9733 0933

Lm. Phêrô Trần Văn Trợ

Tiểu sử 

Tuyên uý Đặc trách 
Trung Tâm Bringelly, Giáo Đoàn Marrickville, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Tôn Nữ Vương Gia đình

Liên Lạc: 
20 Carr Rd - Bringelly NSW 2171

Tel: (02) 4774 8855