Giới thiệu

LỜI MỞ ĐẦU

Tháng 6 năm 1975, những người Việt tỵ nạn đầu tiên đặt chân đến đất Úc, với bao nhiêu ngỡ ngàng, lo lắng vì phải lìa bỏ quê hương, gia đình và những người thân còn ở lại. Từ đó, người Việt Nam được nhận vào đất nước xinh đẹp và thanh bình này dưới chương trình di trú nhân đạo và đoàn tụ gia đình.

Chính phủ và nhân dân Úc Đại Lợi đã hết sức quảng đại giúp đỡ người Việt tỵ nạn vượt qua những khó khăn, những trở ngại không thể tránh được của những người mới đến, để sớm ổn định đời sống.

Những người Công Giáo Việt Nam tỵ nạn cũng cùng chung một cảnh ngộ, nhưng với đức tin mạnh mẽ, tin tưởng mọi việc vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự phó thác này đã là động lực chính khuyến khích mọi người tìm đến với nhau, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Những sự chia sẻ, đùm bọc này có thể nhận thấy qua quá trình hình thành và phát triển của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney gần 25 năm qua.

Đầu năm 1976, Cha Đinh Công Uẩn, một Linh mục Việt Nam ở Noumea được mời đến Sydney để làm Tuyên Úy đầu tiên cho người tỵ nạn Việt Nam. Từ đó Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney NSW được thành lập và lần lần phát triển qua các vùng phụ cận nơi có người Việt Nam sinh sống. Từ phía Bắc Sydney đến Penrith, từ Newcastle xuống đến Wollongong.

Mục đích của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW là giúp đỡ lẫn nhau duy trì và phát triển lòng tin yêu vào Thiên Chúa. Bảo vệ và phát huy lòng tôn kính, hiếu thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Duy trì và phát triển lòng yêu thương quê hương dân tộc và bảo tồn các giá trị tinh thần cũng như văn hoá và ngôn ngữ Việt, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau thích nghi tốt đẹp với xã hội Úc. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cũng khuyến khích tinh thần tự lập và tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng Việt Nam. Khuyến khích và thực hiện những công việc bác ái, từ thiện đối với mọi người không phân biệt phái tính, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ.

Để đáp ứng với nhu cầu mục vụ mỗi ngày một tăng của Cộng Đồng, một Ban Tuyên Úy đã được thành lập. Với sự chấp thuận của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sydney, Bản Quy Chế của Cộng Đồng đã được soạn thảo và được Đức Hồng Y phê chuẩn vào ngày 31 tháng 8 năm 1988, với danh xưng chính thức là Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney, NSW.

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG

Theo Quy Chế của Cộng Đồng đã được Đức Hồng Y phê chuẩn ngày 31 tháng 8 năm 1988, tổ chức Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney NSW gồm có:

1. Ban Tuyên Uý
2. Hội Đồng Mục Vụ
3. Các Giáo Đoàn
4. Các Hội Đoàn và Phong Trào

1. BAN TUYÊN ÚY

Ban Tuyên Úy là các Linh mục Việt Nam được Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sydney bổ nhiệm. Ban Tuyên Úy gồm có Linh mục Tuyên Úy Trưởng và các Linh mục Tuyên Úy phụ tá.

2. HỘi ĐỒNG MỤC VỤ

Gồm có những người có uy tín và thiện chí được Cộng Đồng bầu ra để hợp tác với Ban Tuyên Úy thực hiện các mục tiêu của Cộng Đồng. Hội Đồng Mục Vụ gồm có

1. Ban Thường Vụ
2. Các Ban Mục Vụ Giáo Đoàn
3. Các Ban Chuyên Môn
4. Các Ban Chấp Hành các Hội Đoàn và Phong Trào

Đại diện cho Hội Đồng Mục Vụ là Ban Thường Vụ, trực tiếp làm việc với Ban Tuyên Úy trong việc soạn thảo các chương trình cũng như điều hành các sinh hoạt của Cộng Đồng.

Ban Thường Vụ gồm có:
- Chủ Tịch
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
- Phó Chủ Tịch Kế Hoạch và Tài Chánh
- Tổng Thư Ký
- Tổng Thủ Quỹ

Ban Thường Vụ điều hành các sinh hoạt của Cộng đồng qua:
- 10 Ban Mục Vụ Giáo Đoàn
- 7 Ban Chuyên Môn: Ban Tài Chánh, Ban Truyền Giáo, Ban Phụng Vụ, Ban Truyền Thông, Ban Khánh Tiết, Ban Xã Hội, Ban Mục Vụ Gia Đình.
- 9 Hội Đoàn và Phong Trào: Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, VPĐH Phong Trào Cursillo Sydney, Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi, Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh, Chi Hội Andre Dũng Lạc St Vincent De Paul, Hội Thương Tế Thánh Phan Văn Minh, BĐH Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

CÁC GIÁO ĐOÀN

Với hơn 15,000 giáo dân sống rải rác khắp nơi tại Sydney và các vùng phụ cận. Các Giáo đoàn được thành lập dựa trên những vùng có đông người Việt Nam sinh sống như sau:

- Giáo Đoàn Banktown
- Giáo Đoàn Cabramatta
- Giáo Đoàn Fairfield
- Giáo Đoàn Granville
- Giáo Đoàn Lakemba
- Giáo Đoàn Marrickville
- Giáo Đoàn Miller
- Giáo Đoàn Mt. Pritchard
- Giáo Đoàn Plumpton
- Giáo Đoàn Revesby

Mỗi Giáo Đoàn được điều hành bởi một Ban Mục Vụ. Nhiệm vụ của Ban Mục Vụ là giúp đỡ và khuyến khích mọi người trong giáo đoàn thực hành đời sống Công Giáo một cách tốt đẹp, đồng thời cùng với các giáo đoàn bạn thực hiện các chương trình đề ra, cùng lúc phát triển giáo đoàn của mình. Mỗi Ban Mục Vụ gồm có: Trưởng Ban, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Thư Ký, Thủ Quỹ. Và một số Ủy Viên tuỳ theo nhu cầu của Giáo Đoàn như: Ủy Viên Phụng Vụ, Ủy Viên Xã Hội, Ủy Viên Giáo Lý, Ủy Viên Văn Hoá và Truyền Thông, Ủy Viên Trật Tự.

CÁC HỘI ĐOÀN và PHONG TRÀO

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên trong Cộng Đồng, các Hội Đoàn và Phong Trào sau đây đã được thành lập: Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, VPĐH Phong Trào Cursillo Sydney, Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi, Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh, Chi Hội Andre Dũng Lạc St Vincent De Paul, Hội Thương Tế Thánh Phan Văn Minh, BĐH Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

SINH HOẠT

1- Mục Vụ
Hàng tuần các Cha Tuyên Úy thay phiên dâng 15 Thánh Lễ tại 10 Giáo Đoàn. Mỗi thứ Sáu đầu tháng có Thánh lễ tại 5 Giáo đoàn lớn. Hàng năm Cộng đồng tổ chức 6 Thánh lễ chung cho toàn thể Cộng đồng vào các dịp lễ lớn như: Giáng Sinh, Phục Sinh, Tết Nguyên Đán, Ngày Hành Hương Thánh Mẫu tháng 5 và tháng 10, Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là Bổn mạng của Cộng đồng. Thông thường Thánh lễ Cộng Đồng quy tụ từ 5 đến 8 ngàn người nên phải tổ chức ngoài trời.

Ngoài các Thánh lễ cuối tuần, Ban Tuyên Úy luân phiên trực tại Văn Phòng Mục Vụ và Trung Tâm Mục Vụ để giải quyết các cộng việc của Cộng Đồng cũng như giúp đỡ mọi người cần đến. Ngoài ra, các Cha Tuyên Úy cùng một số thành viên trong các hội đoàn thường xuyên tổ chức thăm viếng các gia đình gặp khó khăn, các phạm nhân trong các khám đường hoặc trại tạm giam.

2- Xã Hội
Hoạt động xã hội là một trong những sinh hoạt chính của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Ý thức rằng tình thương phải đi đôi với những hành động cụ thể theo Giáo lý của đạo Công Giáo. Trong đường hướng đó, những năm trước đây Cộng Đồng đã dồn mọi nỗ lực vào việc giúp đỡ những người tỵ nạn còn đang ở trong các trại tỵ nạn, đồng thời giúp đỡ những người mới đến đang gặp khó khăn.

3. Văn Hoá và Giáo Dục
Ngày nay, sinh hoạt văn hoá đã trở nên một trong những sinh hoạt quan trọng nhất của đời sống con người và ảnh hưởng trực tiếp đến sự thăng tiến của xã hội. Giáo Hội Công Giáo, cùng lúc phục vụ cho những nhu cầu về mục vụ, đã ý thức nhu cầu cấp thiết đó, đã chú trọng đặc biệt vào những nhu cầu về văn hóa.

4. Huấn Luyện
Mục tiêu tối hậu của Cộng Đồng Công Giáo là giúp mọi người xây dựng một đời sống vĩnh cửu, vì ơn gọi của họ là sống và phát triển đời sống tâm linh bằng cách giữ sự quan hệ mật thiết với Chúa Kitô. Sống trong tình yêu của Chúa Cha và phục vụ mọi người trong tình yêu thương và sự công bằng. Với quan niệm đó, hàng năm Ban Tuyên Úy và Hội Đồng Mục Vụ đã tổ chức các khóa tĩnh tâm, huấn luyện phù hợp với từng lứa tuổi, từng nhóm như:
- Các khóa tĩnh tâm và huấn luyện cho Thanh Niên.
- Tĩnh tâm cho Liên Ca Đoàn và các ca đoàn.
- Trại huấn luyện cho Thiếu Nhi Thánh Thể và Huynh Trưởng.
- Tĩnh tâm hàng năm cho thành viên Hội Đồng Mục Vụ.
- Tĩnh tâm và huấn luyện cho Đạo Binh Đức Mẹ Legio Mariae.
- Tĩnh tâm và huấn luyện cho Dòng Ba Đa Minh.
- Các khóa tĩnh huấn Cursillo.
- Các khóa hội thảo về Mục Vụ Gia Đình.
- Các khóa huấn luyện Giang Viên Giáo Lý và các khoá Giáo Lý Tân Tòng, Giáo Lý Hôn Nhân, Thêm Sức.
- Ngoài ra các khóa tĩnh tâm, huấn luyện cho các đoàn thể, phong trào. Để cổ võ Ơn Gọi trong Cộng Đồng, Ban Tuyên Úy đã tổ chức Trại Tìm Hiểu Ơn Gọi nhằm gây ý thức và giới thiệu các Dòng tu đến với giới trẻ.

5. Truyền giáo và Phúc Âm hóa môi trường.
Giáo Hội dạy chúng ta cần phải Phúc Âm hóa môi trường chúng ta đang sống để giúp chúng ta dễ dàng sống đạo và thực hiện việc truyền giáo một cách có hiệu quả. Thực hành đường lối đó Cộng Đổng Công Giáo Việt Nam đã:
- Cộng tác với Cộng Đồng Người Việt Do để cùng phục vụ những nhu cầu về Văn Hóa, Xã Hội.
- Hổ trợ Ban Chấp Hành CĐNVTD thực hiện các công việc của họ.
- Phát triển sự quan hệ với Chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo bạn và các hội đoàn, đoàn thể.
Trong lãnh vực truyền giáo, Cộng Đồng đã tổ chức các lớp giáo lý tân tòng và dạy giáo lý tại nhà cho những ngừơi vì hoàn cảnh không thể đến các lớp học được.

6. Truyền thông.
Ngày nay nhờ sự phát triển mau lẹ của kỹ thuật, ngành truyền thông xã hội đã trở nên một phương tiện thuận lợi không những cho việc thông tin, liên lạc mà còn là một phương tiện hữu hiện cho việc loan truyền Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người nhờ vào ảnh hưởng bao gồm không gian và đồng thời sâu đậm trên tâm trạng và phong tục của con người. Ý thức đó, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney đã:
- Hàng tuần phát hành 2,000 tờ Niềm Tin để phổ biến tin tức và Lời Chúa.
- Thực hiện chương trình phát thanh " Tin Vui An Bình" trên tần số FM 98.5 mỗi tuần một lần, vào tối Chúa Nhật, từ 9 giờ đến 10 giờ.
- Trang Web mới với thông tin cập nhật, nội dung phóng phú và trình bày trang nhã.