Cảm Tạ: Bà Anna Nguyễn Thị Bích Hường GĐ Georges Hall ủng hộ CĐ $1000.