Cảm Tạ: A/C Nguyễn Ngọc Sinh, GĐ Lakemba và gia đình tặng Cộng Đồng trong hoàn cảnh Đại Dịch Corona, 1.000 khẩu trang. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân cho gia đình anh chị.