Cám Tạ: Bà Nguyễn Thị Tách GĐ Goerges Hall ủng hộ CĐ $1,000