Cảm Tạ: Chị Nguyễn Thị Kim Thuý thuộc GĐ Cabramatta ủng hộ tờ Niềm Tin $100.