Cảm Tạ: Chị Thu Lan thuộc GĐ Cabramatta ủng hộ tờ Niềm Tin $100.