Cảm Tạ: ÔB Đinh Quang Thanh GĐ Cabramatta tặng CĐ $1000.