Cảm tạ: *Một ân nhân thuộc GĐ Mt Pritchard ủng hộ tờ Niềm Tin $600. *Chị Bình ở Giáo Đoàn Miller tặng CĐ $100 cho ngày ĐHTM vừa qua