Cảm tạ: Một gia đình ẩn danh ủng hộ tờ Niềm Tin $100 và Tin Vui An Bình $100.