Cảm tạ: Ông Bà Đinh Quang Thanh, GĐ Cabramatta ủng hộ Cộng đồng $1000.