Chúc Mừng: 34 em Thiếu Nhi Thánh Thể được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào ngày Thứ Sáu 19/11/21 tại nhà thờ Our Lady of Mt Carmel, Mt Pritchard.