Chúc Mừng: Bổn Mạng Giáo Đoàn Fairfield, mừng kính Thánh Bổn Mạng Giuse Lê Đăng Thị vào Thứ Bảy 24/10/2020