Chúc Mừng: Bổn Mạng Giáo Đoàn Miller Lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Giáo Đoàn vào Chúa Nhật (18/10/2020)