Chúc Mừng: Bổn Mạng Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi Thứ Bảy 10/10/20.