Chúc mừng Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô và kỷ niệm 30 năm thành lập.