Phân Ưu: Cụ ông Phêrô Hà Hữu Huy 80 tuổi, thuộc GĐ Marrickville, nhạc phụ ông Phạm Khanh Ca Đoàn Marrickville qua đời ngày 19/5/2020.