Phân Ưu : Cụ Ông GioaKim Nguyển Văn Ẩm, hội viên TMTT GĐ Marrickville (HV03/Đ2/2017) qua đời ngày 24/7/2017, hưởng thọ 88 tuổi. Nhạc phụ ông Đặng Thanh Sơn- thành viên BMV GĐ Marrickville.