Phân Ưu : Cụ Ông Giuse Trịnh Văn Xiết, Giáo Đoàn Campbelltown, qua đời ngày 26/7/2017, hưởng thọ 87 tuổi.