Phân Ưu : Cụ Ông Phêrô Vũ Văn Tiếp, Giáo Đoàn Marrickville, qua đời ngày 25/7/2017, hưởng thọ 102 tuổi. Thân phụ Ông Vũ Văn Hoàng- thành viên BMV GĐ Marrickville.