Phân Ưu : Cụ ông Anton Nguyễn Đức Nghi, thân phụ anh Nguyễn Văn Vương - Thành Viên BMV Marrickville, qua đời ngày 9/7/2017. hưởng thọ 86 tuổi.