Phân Ưu: Ông Matthew Phan Hợp Kim, GĐ Georges Hall, hội viên TMTT (HV 07/Đ3/2018) qua đời ngày 24/11/2018 hưởng thọ 68 tuổi.