Phân Ưu: Anh Giuse Hà Văn Vịnh qua đời ngày 3/10/18 hưởng thọ 66 tuổi.