Phân Ưu: Anh Giuse Phạm Văn Quân, GĐ Miller, hưởng dương 54 tuổi qua đời ngày 9/4/2019.