Phân Ưu: Anh Giuse Vương Tiến Tạo, thuộc GĐ Georges Hall, qua đời ngày 1/9/2018, hưởng dương 53 tuổi.