Phân Ưu: Anh Phero Đặng Thắng, hội viên TMTT GĐ Plumpton, (HV 08/Đ1/2022), qua đời 13/6/2022, hưởng thọ 71 tuổi.