Phân Ưu: Anh Phêrô Nguyễn Văn Hoàn, GĐ Marrickville qua đời ngày 17.07.2019 hưởng dương 59 tuổi.