Phân Ưu: Bà Catarina Nguyễn thị Hồng Loan, hội viên TMTT GĐ Cabramatta, qua đời ngày 8/8/2017, hưởng thọ 65 tuổi.