Phân Ưu: Bà Cụ Lucia Hoàng Thị Đào, GĐ Mt Pritchard, qua đời ngày 13/9 /2021, hưởng thọ 90 tuổi;