Phân Ưu: Bà Cụ Maria  Đặng Thị Suy Hội Viên Legio và TMTT GĐ Georges Halls, (HV 05/Đ3/2020), qua đời ngày 6/10/20 hưởng thọ 84 tuổi.