Phân Ưu: Bà Cụ Maria Pham Thị Ren (Bà Chung) hội viên TMTT GĐ Marrickville (HV 01/Đ3/2017) qua đời ngày 26/8/2017, hưởng thọ 80 tuổi;