Phân Ưu: Bà Lê thị Kiều, hội viên TMTT GĐ Revesby (HV 03/Đ1/2018) qua đời ngày 18/12/2018, hưởng thọ 98t.