Phân Ưu: Bà Maria Cecilia Trần Thị Tuyết, hội viên TMTT GĐ Cabramatta (HV 10/Đ1/2019) qua đời ngày 31/3/2019, hưởng thọ 83 tuổi.